ลำดับ ตำแหน่งงาน แผนก / ฝ่าย เพศ จำนวน อายุ คุณสมบัติ ประสบการณฺ์
1 ผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด ไม่จำกัด 30-35 ปี ป.ตรี /ป.โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
2 หัวหน้าแผนกKey Account การตลาด ไม่จำกัด 1 30-40 ปี ป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
3 หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ การตลาด ไม่จำกัด 1 25-40 ปี ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 1 ปีขึ้นไป
4 หัวหน้าหน่วยTrad Marketing การตลาด ไม่จำกัด 1 25-35 ปี ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา 1 ปีขึ้นไป
5 พนักงาน( MC )กิจกรรมพิเศษ การตลาด ไม่จำกัด 2 20-30 ปี ม.6 ขึ้นไป -
6 พนักงานส่งเสริมการตลาด การตลาด ไม่จำกัด 2 20-30 ปี ม.3 ขึ้นไป -
7 Supervisor ช่างไฟฟ้า M.1 วิศวกรรม 1 ชาย 1 25-40 ปี ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์ 1 ปีขึ้นไป
8 ช่างไฟฟ้า M.1 วิศวกรรม 1 ชาย 2 24-40 ปี ปวส.- ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง 1 ปีขึ้นไป
9 ช่างไฟฟ้า,ช่างเครื่องห่อ  M.3 วิศวกรรม 2 ชาย 4 20-35 ปี ปวส.ไฟฟ้า/อิเล็คฯ 0-1 ปี
10 ช่างซ่อมบำรุง M.5 (เครื่องห่อ) วิศวกรรม 3 ชาย 3 22-35 ปี ปวช. - ปวส.ไฟฟ้า/อิเล็คฯ/ช่างกล/ช่างอุตฯ 0-1 ปี
11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักกรรมการฯ ชาย 1 21-45 ปี ป.6 ขึ้นไป -
12 เจ้าหน้าที่บัญชี บัญชี1 หญิง 2 20-30 ปี ปวส.- ป.ตรีบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปี
13 ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ ควบคุมฯ2 ไม่จำกัด 1 25-38 ปี ป.ตรี/ป.โท วิทยาศาตร์การอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง 5ปีขึ้นไป
14  พนักงานขับรถ 6 ล้อ   คลังสำเร็จรูป 2 ชาย   21 ปีขึ้นไป  ป.6 ขึ้นไป (ใบขับขี่ประเภท 2) -
               
               
               
               
               
               
               
               
            เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  
 

 

วิธีการสมัคร

  สมัครผ่านทาง e-mail , จดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเอง
  ติดต่อ
  คุณปวีณ์พัชญ์  ตั้งโชควัฒนะ 
  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
  42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
  โทร : 02-8115101-6 Fax : 02-8114989
  E-mail : hrd@waiwai.co.th , recruit@waiwai.co.th