ลำดับ ตำแหน่งงาน แผนก / ฝ่าย เพศ จำนวน อายุ คุณสมบัติ ประสบการณฺ์
1 รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด การตลาด ไม่จำกัด 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี ป.โท บริหารธุรกิจหรือการตลาด 10 ปีขึ้นไป
2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Key Account การตลาด ไม่จำกัด 1 35 ปีขึ้นไป ป.โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป
3 ผู้จัดการ กลยุทธ์การตลาด การตลาด ไม่จำกัด 1 30-35 ปี ป.ตรี ป.โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
4 ผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด ไม่จำกัด 2 30-35 ปี ป.ตรี ป.โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
5 หัวหน้าแผนก Key Account การตลาด ไม่จำกัด 2 30 ปีขึ้นไป ป. ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
6 ผูู้ช่วยหัวหน้าแผนก Key Account การตลาด ไม่จำกัด 1 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
7 หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด  การตลาด ไม่จำกัด 2 25-38 ปี ปวส. - ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
8 หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ การตลาด ไม่จำกัด 1 25-35 ปี ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 1 ปีขึ้นไป
9

พนักงาน(MC)กิจกรรมพิเศษ

การตลาด

ไม่จำกัด 4 20-30 ปี ม.6 ขึ้นไป -
10

พนักงานขับรถประจำ Quick Truck

การตลาด

ชาย 1 25-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ (ใบขับขี่ชนิดที่2) 1 ปีขึ้นไป
11

พนักงานประจำร้าน Quick Truck

การตลาด

หญิง 2 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 ปีขึ้นไป
12

เจ้าหน้าที่การตลาด (ประชาสัมพันธ์)

การตลาด

ไม่จำกัด 1 20-30 ปี ป.ตรี นิเทศฯ, ประชาสัมพันธ์ ศิลปศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
13 พนักงานส่งเสริมการตลาด การตลาด หญิง 25-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 ปีขึ้นไป
14 หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักกรรมการ ไม่จำกัด 1 25-35 ปี ป.ตรี - ป.โทร วทบ. อาหาร, เทคโนอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
15

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรรม 1

ชาย 1 25 - 40 ปี ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์ อย่างน้อย 2 ปี
16

ช่างไฟฟ้า M1,M2,M.3

วิศวกรรม 2

ชาย 6

20-35 ปี

ปวช.,ปวส ไฟฟ้ากำลัง/อีเล็กทรอนิกส์  -
17 ช่างซ่อมบำรุง M.2,M4,M5 วิศวกรรมโยธา ชาย 5 22-30 ปี ปวช. ปวส. ช่างอุตสาหกรรม/ช่างยนต์/ช่างเชื่อม -
18

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

สำนักกรรมการ

ไม่จำกัด 5

25-45 ปี

ป.6 ขึ้นไป -
19 พนักงานขับรถ วางแผนและผลิต ชาย 1 22 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป (ใบขับขี่ชนิดที่ 2) 1 ปีขึ้นไป
20 เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่ อะไหล่/จัดซื้อ ชาย 1 22-35 ปี ม.6, ปวช, ปวส. 1 ปีขึ้นไป
21 โปรแกรมเมอร์ MIS ชาย 1 ไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง -
22 เช็คเกอร์คลังสำเร็จรูป 2 คลังสินค้าและจัดส่ง ชาย 2 20 ปีขึ้นไป ม.6, ปวช, ปวส. -
23 พนักงานทั่วไป - ชาย-หญิง 100 18-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิ (สุขภาพร่างกายแข็งแรง) -
            เดือน เมษายน พ.ศ.2563  

 

วิธีการสมัคร

  สมัครผ่านทาง e-mail , จดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเอง
  ติดต่อ
  คุณปวีณ์พัชญ์  ตั้งโชควัฒนะ 
  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
  42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
  โทร : 02-8115101-6 Fax : 02-8114989
  E-mail : hrd@waiwai.co.th , recruit@waiwai.co.th