ลำดับ ตำแหน่งงาน แผนก / ฝ่าย เพศ จำนวน อายุ คุณสมบัติ ประสบการณฺ์
1 ผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด ไม่จำกัด 30-35 ปี ป.ตรี /ป.โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
2 หัวหน้าแผนกKey Account การตลาด ไม่จำกัด 1 30-40 ปี ป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
3 หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ การตลาด ไม่จำกัด 1 25-40 ปี ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 1 ปีขึ้นไป
4 หัวหน้าหน่วยTrad Marketing การตลาด ไม่จำกัด 1 25-35 ปี ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา 1 ปีขึ้นไป
5 พนักงาน( MC )กิจกรรมพิเศษ การตลาด ไม่จำกัด 4 20-30 ปี ม.6 ขึ้นไป -
6 ผช.หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด ไม่จำกัด 1 22-30 ปี ป.ตรี นิเทศศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง -
7 โปรแกรมเมอร์ MIS สำนักกรรมการฯ ชาย 1 ไม่เกิน 30 ปี ป.ตรี คอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
8 หน.หน่วย/หน.แผนก (คิวซีตรวจรับวัตถุดิบ 2) ควบคุมคุณภาพ 1 ไม่จำกัด 1 25-30 ปี ป.ตรี - ป.โท วิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง -
9 พนักงานขับรถ 6 ล้อ วางแผลการผลิต ชาย 1 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป(ใบขับขี่ชนิด2) -
10 วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรรม 1 ชาย 1 25-40 ปี ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์ 2 ปีขึ้นไป
11 Supervisor ช่างไฟฟ้า M.1 วิศวกรรม 1 ชาย 1 24-40 ปี ปวส.- ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง 1 ปีขึ้นไป
12 ช่างไฟฟ้า M.1,M4 วิศวกรรม 1 ชาย 2 20-40 ปี ปวส.- ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง 1 ปีขึ้นไป
13 ช่างไฟฟ้า M.3 วิศวกรรม 2 ชาย 2 20-35 ปี ปวส.ไฟฟ้า 2 ปีขึ้นไป
14 ช่างซ่อมบำรุง M.5 (เครื่องห่อ) วิศวกรรม 3 ชาย 3 22-30 ปี ปวช. - ปวส.ไฟฟ้า/อิเล็คฯ/ช่างกล/ช่างอุตฯ 0-1 ปี
15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วางแผนการผลิต ชาย 2 22 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป -
16   เจ้าหน้าที่บัญชี  บัญชี1 หญิง  20-30 ปี   ปวส.- ป.ตรีบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง 0-1ปี 
               
               
               
               
               
               
               
               
            เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  
 

 

วิธีการสมัคร

  สมัครผ่านทาง e-mail , จดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเอง
  ติดต่อ
  คุณปวีณ์พัชญ์  ตั้งโชควัฒนะ 
  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
  42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
  โทร : 02-8115101-6 Fax : 02-8114989
  E-mail : hrd@waiwai.co.th , recruit@waiwai.co.th