• 24 February 2021 at 15:39
  • 69
  • 0

ไวไวสร้างกุศลใหญ่

 มอบเต็นท์ บำรุงศาสนสถานและสาธารณประโยชน์

 

 

นางสาวณิชรัตน์ ชำนาญกิจ (ที่ 6 ซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และนางสาวนิรชา บุญจิตธรรม (ที่ 7 ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมพนักงานในเครือบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไวไว” เป็นตัวแทนมอบเต็นท์ไวไว พร้อมผลิตภัณฑ์เส้นหมี่อบแห้งไวไว แด่วัดสิรินธรเทพรัตนาราม โดยมี ท่านพระครูปลัดวรวัฒน์ (ประสิทธิ์ สิทธิวโร) (ที่5 ซ้าย)ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย ณ วัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์ ตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้