ชื่อบริษัท บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
  ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ.2515
  ประธานกรรมการ นายวรวุฒิ ปีกานนท์
  กรรมการผู้จัดการ นายปรีชา นภาพฤกษ์ชาติ
  โรงงาน 1 42/1 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
    โทร.0-2811-5101-6 Fax 0-2811-4989
  โรงงาน 2 3 หมู่ 14 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
    โทร.0-2811-6210-16 Fax 0-2811-6220-21, 0-2420-7136
  Email Address contact@waiwai.co.th
  Website www.waiwai.co.th