ประกาศ

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

รับสมัครรถขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าอ้อมใหญ่ (นครปฐม) ไปส่งห้างร้านและตัวแทนในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล
ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่
แผนกจัดส่ง ไวไว โรงงาน 2 อ้อมใหญ่ (นครปฐม) โทร 02-8116210-6 ต่อ 152, 172, 173, 177 
เวลาทำการ จันทร์ ถึงเสาร์ ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 17.00 น.
ระเบียบการรับสมัครรถเช่าเล็ก
1. กระบะตอนเดียว ตู้ทึบ หลังคาสูงประมาณ 2 เมตร
2. รู้จักเส้นทางและชำนาญพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
3. รถต้องอยู่ในสภาพดี ผ่านการใช้งานมาไม่เกิน 5 ปี
4. ต้องมีพนักงานขนส่งสินค้าประจำรถ 1 คน และรถเข็นสินค้า 1 คัน
หลักฐานการสมัคร และการค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนรถ
4. สัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)
5. หนังสือการค้ำประกันจากธนาคาร ( Bank Guarantees ) ในวงเงิน 50,000 บาท
28 กุมภาพันธ์ 61


ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts : GDA )  สัญญลักษณ์ทางโภชนาการ 
1 บรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย พลังงาน ... กิโลแคลอรี่ , น้ำตาล ... กรัม , ไขมัน ... กรัม และ โซเดียม ... มิลลิกรัม และค่าเป็นร้อยละที่บริโภคได้ต่อวัน

วิธีดูวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
ทางบริษัทฯ ได้ทำการระบุวันที่หมดอายุลงบนผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดอายุของผลิตภัณฑ์ดังนี้

- ผลิตภัณฑฺ์กกลุ่มบะหมี่ และเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป จะมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ผลิต

- ผลิตภัณฑ์กลุ่มเส้นหมี่อบแห้ง จะมีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต
จากซองผลิตภัณฑ์ พิมพ์ข้อความ BBF 111217 หมายความว่าสินค้าหมดอายุวันที่ 11 เดือน ธันวาคม ปี 2017

                                           
 
  
view