เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
.
ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ คุณสมบัติ ประสบการณฺ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ไม่จำกัด 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี ป.โท บริหารธุรกิจหรือการตลาด 10 ปีขึ้นไป
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Key Account ไม่จำกัด 1 35 ปีขึ้นไป ป.โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป
Management Trainee การตลาด หญิง 1 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี ป.โท บริหารธุรกิจหรือการตลาด 3 ปีขึ้นไป
ผู้จัดการ กลยุทธ์การตลาด ไม่จำกัด 1 30-35 ปี ป.ตรี ป.โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่งเสริมการตลาด ไม่จำกัด 1 30-38 ปี ป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
ผู้ช่วยผู้จัดการ บริหารผลิตภัณฑ์ ไม่จำกัด 1 25-40 ปี ป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ ไม่จำกัด 2 20-35 ปี ป.ตรี สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด ไม่จำกัด 1 24-40 ปี ป.ตรี โฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
ผู้ช่วย หัวหน้าแผนกบริหารผลิตภัณฑ์การตลาด ไม่จำกัด 4 25-40 ปี ป.ตรี โฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือที่่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
ผูู้ช่วย/หัวหน้าแผนก Key Account การตลาด ไม่จำกัด 2 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 8 ปีขึ้นไป
หัวหน้าแผนก ส่งเสริมการตลาด ไม่จำกัด 9 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ การตลาด ไม่จำกัด 2 29-35 ปี ปวส.-ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ 

ไม่จำกัด 1 22 ปีขึ้นไป ป.ตรีวิทยาศาสตร์การอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปัขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ธุรการ (แปลภาษาพม่า) วางแผนการผลิต

หญิง 1 22-35 ปี ปวส.-ป.ตรี มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์  1 ปีขึ้นไป

ช่างไฟฟ้า M1 (วิศวกรรม M1)

ชาย 2

22 ปีขึ้นไป

ปวช. ปวส. ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง/อีเล็กทรอนิคส์ 1 ปี

ช่างไฟฟ้า M2,M3 (วิศวกรรม)

ชาย 3

21 ปีขึ้นไป

ปวช. ปวส ไฟฟ้ากำลัง

ช่างซ่อมบำรุง (วิศวกรรมโยธา M5)

ชาย 4

22-35 ปี

ปวช. ปวส. ไฟฟ้า/ช่างกล/ช่างอุตฯ

พนักงาน ( MC ) กิจกรรมพิเศษ

ไม่จำกัด 4

20-30 ปี

ม.6 ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ประจำครัว Food Service

หญิง 1

20-30 ปี

ม.3 ขึ้นไป

พนักงานขับรถ 6 ล้อ (คลังสำเร็จรูป 2)

ชาย 1

20ปี ขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป (ใบขับขี่ประเภท 2) 1 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วางแผนการผลิต

ชาย 3

25-40 ปี

ป.6 ขึ้นไป
พฤศจิกายน 2560

  วิธีการสมัคร

  สม้ครผ่านทาง e-mail , จดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเอง
  ติดต่อ
  คุณปวีณ์พัชญ์
  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
  42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
  โทร : 02-8115101-6 แฟลกซ์ : 02-8114989
  E-mail : hrd@waiwai.co.th , recruit@waiwai.co.th
.

....................
 
  
view