เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
.
ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ คุณสมบัติ ประสบการณฺ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ไม่จำกัด 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี ป.โท บริหารธุรกิจหรือการตลาด 10 ปีขึ้นไป
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Key Account ไม่จำกัด 1 35 ปีขึ้นไป ป.โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป
ผู้จัดการ กลยุทธ์การตลาด ไม่จำกัด 1 30-35 ปี ป.ตรี ป.โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
ผู้จัดการ บริหารผลิตภัณฑ์ ไม่จำกัด 1 27-40 ปี ป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด ไม่จำกัด 2 25-35 ปี ป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด ไม่จำกัด 1 24-40 ปี ป.ตรี โฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือที่่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
ผูู้ช่วย/หัวหน้าแผนก Key Account การตลาด ไม่จำกัด 2 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 8 ปีขึ้นไป
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด  ไม่จำกัด 3 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ การตลาด ไม่จำกัด 3 29-35 ปี ปวส.-ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

หัวหน้าหน่วย Trade Marketing การตลาด

ไมจำกัด 2 25-35 ปี ป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

หัวหน้าหน่วย Special Trade การตลาด

ไม่จำกัด 1 25-35 ปี ปวส.ขึ้นไป 1 ปีขึ้นไป

หัวหน้า(MC)กิจกรรมพิเศษ การตลาด

ไม่จำกัด 4 20-30 ปี ม.6 ขึ้นไป -

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ 

ไม่จำกัด 1 20-35 ปี ป.ตรี สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

ช่างไฟฟ้า M1 (วิศวกรรม M1)

ชาย 1

22 ปีขึ้นไป

ปวช. ปวส. ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง/อีเล็กทรอนิคส์ 1 ปี

ช่างไฟฟ้า M3 (วิศวกรรม2)

ชาย 3

20-35 ปี

ปวส ไฟฟ้ากำลัง 0-5 ปี

พนักงานขับรถ กิจกรรมการตลาด

ชาย 1

25-35 ปี

ป.6 ขึ้นไป (ใบขับขี่ประเภท2) 1 ปีขึ้นไป

หัวหน้าแผนก (Quick Truck,Quick Corner,Quick Terrace)

หญิง 1

22-30 ปี

ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 1 ปีขึ้นไป

พนักงานแคชเชียร์ การตลาด

หญิง 1

20 ปีขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า -

พนักงานขับรถ Quick Truck การตลาด

ชาย 1

20-35 ปี

ม.3 ขึ้นไป (ใบขับขี่ส่วนบุคคลขึ้นไป) -

พนักงานขับรถ 6 ล้อ คลังสำเร็จรูป 2

ชาย 1

20 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป (ใบขับขี่ประเภท2 และเข้ากะได้)

ช่างแอร์

ชาย 1

21 ปีขึ้นไป

ปวช. ปวส. ไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ล่ามพม่า) วางแผนการผลิต

หญิง 1

23 ปีขึ้นไป

ปวส.-ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์/อักษรศาสตร์ -

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนัก/วางแผนฯ

ชาย

25-45 ปี

ป.6 ขึ้นไป

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ขายกรุงเทพฯ

ชาย 1

20-35 ปี

ม.6 , ปวช.ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ข้อมูลคลังจัดส่ง คลังจัดส่ง

ไม่จำกัด 1

20 ปีขึ้นไป

ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

พนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย (ช่าง) ควบคุมคุณภาพ 2

ชาย 2

18 ปีขึ้นไป

ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า
มิถุนายน 2561

  วิธีการสมัคร

  สม้ครผ่านทาง e-mail , จดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเอง
  ติดต่อ
  คุณปวีณ์พัชญ์
  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
  42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
  โทร : 02-8115101-6 แฟลกซ์ : 02-8114989
  E-mail : hrd@waiwai.co.th , recruit@waiwai.co.th
.

                                           
 
  
view